Zakaj sem član Strojnega krožka?

Sem lahko s svojimi znanji in opremo del gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja Strojni krožek Servis d.o.o.

Sem oproščeni davka pri opravljanju storitev drugim članom (oprostitev velja do višine 420€/ha kmetijske zemlje, v tem primeru do največ 20ha oz. do višine 85€/ha kmetijskega zemljišča do največ 30ha).

Imam ugodnejši tečaj NPK sekač v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije.

Imam popust v višini 5-15% na zaščitno opremo, stroje in orodja za varno delo v gozdu v trgovini Mobil Servis.

Imam popust v višini 10% na izdelke Stihl v zadrugi Gozd Bled.

Sem upravičeni do ugodnejše cene za izdelke, ki jih ponuja Zveza strojnih krožkov.

S svojo mehanizacijo lahko opravljam dela drugim zakonsko nesporno.

Se povezujem z drugimi kmeti preko neprofitnih organizacij.

Sem redno obveščen o novostih v kmetijstvu in gozdarstvu (e-obveščanje).

Se udeležujem strokovnih ekskurzij (kmetijsko-gozdarski sejmi po Evropi, ostale ekskurzije).

Lahko na vsakoletnem občnem zboru tudi sodelujem pri organizaciji in delovanju Strojnega krožka.

Vsako leto prejmem koledar Zveze strojnih krožkov.

 

 

Gospodarstvo

S skupnim nastopom na trgu dosegamo optimalne cene na trgu in zagotavljamo boljši iztržek za material in delovno silo. Prodaja lesa je pomemben dodaten vir prihodkov za lastnike gozdov.

Podnebje

Možnost prodaje lesa pomaga lastnikom tudi pri gojitvenih delih v gozdovih, s katerimi se povečuje stabilnost in odpornost gozdov na podnebne spremembe.

Delovna mesta

S povečano prodajo lesa, organiziranim odkupom lesne biomase ter organiziranjem izvajanja medsebojnih uslug se ustvarjajo delovna mesta na kmetijah.

Predstavniki

Stane Kunej

Predsednik Strojnega krožka Bled

Stane je ustanovitelj Strojnega krožka Bled, bivši podpredsednik Zveze SK, inštruktor dela z motorno žago, zadnjih 30 let pa revirni gozdar. Po srednji gozdarski šoli v Postojni je diplomiral na Strojni fakulteti v Mariboru.

Marko Odar

Direktor podjetja SK Servis d.o.o.

Izkušnje vodenja podjetja v gradbeništvu uspešno prenaša na poslovni model Strojnega krožka in tako pripomore k optimalni koordinaciji društva in gospodarske družbe. Poleg tega tudi sam izvaja gozdnogospodarska dela.

Strojni krožek Bled

Strojni krožek Bled je največji in eden najbolj dejavnih strojnih krožkov v Sloveniji, ki nudi podporne storitve pri delih v gozdovih za lastnike gozdov na področju Gorenjske in ima že blizu 400 članov.

Strojni krožek vas poveže z ostalimi lastniki kmetijskih zemljišč, vam ponudi medsebojno neobdavčeno opravljanje del z računi in ponudi delo v okviru skupnega nastopa na trgu.

Oglejte si projekte

Uspešen model sodelovanja!

Strojni krožek Bled je dober in inovativen primer povezovanja lastnikov gozdov, ki s povečanjem učinkovitosti in strokovnosti omogoča povečanje količin lesa iz zasebnih gozdov oziroma večji donos za posamezne lastnike.

   Povezovanje

Učinkovito zagotavlja koordinacijo med ponudniki in uporabniki storitev. Tako imajo lastniki gozdov na voljo kakovostno strojno opremo, ki si je posamezni lastniki sicer ne bi mogli privoščiti.

   Društvo in gospodarska družba

Zagotavljamo strokovno svetovanje ter odkup in prodajo lesa, vključno z biomaso za ogrevanje, ter kmetijsko-gozdarske storitve. Za samo izvajanje storitev je društvo ustanovilo podjetje SK Servis d.o.o., ki je v 100 % lasti društva.

O nas so poročali...

Gorenjski glas

  • Gorenjski glas 1
  • Gorenjski glas 2

Radio Slovenija, Prvi program

V redni nedeljski oddaji Za naše kmetovalce je bil gost predsednik Strojnega krožka Bled Stane Kunej, ki je povedal predvsem več o Strojnem krožku Servis d.o.o. 

TV Slovenija 1

Ljudje in Zemlja, 20. julij 2014. Strojni krožek Bled in Strojni krožek Servis od 5:50 naprej.