Razpisi za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občinah Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje

V marsikateri občini po Sloveniji so pripravili razpis za nepovratna sredstva na področju kmetijstva in podeželja. Izpostavljamo razpise občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, od koder prihaja tudi večina članov Strojnega krožka Bled. Za ostale občine po Sloveniji vam svetujemo da podobne razpise poiščete na njihovih spletnih straneh.


Radovljica

Predmet javnega razpisa:

 • Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 • Ukrep 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah-de minimis
 • Ukrep 7: Gozdarski ukrepi – investicije za delo v gozdu
 • Ukrep 7A – Investicije za delo v gozdu
 • Ukrep 7B – Urejanje nekategoriziranih prometnic (gozdne vlake, poljske poti)
 • Ukrep 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Nepovratna sredstva:

v skupni višini 40.000,00 EUR

Rok oddaje vlog:

12. maj 2017 do 12. ure.

Podrobnejše informacije in dokumenti: 

https://www.radovljica.si/objava/78282


Bled

Predmet javnega razpisa:

 • Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (državna pomoč po skupinskih izjemah) – 10.000 EUR.
 • Ukrep 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (de minimis pomoč) – 4.000 EUR.
 • Ukrep 7: Gozdarski ukrepi – investicije za delo v gozdu (de minimis pomoč) – 1.000 EUR.

Nepovratna sredstva:

v skupni višini 15.000,00 EUR

Rok oddaje vlog:

5. maj 2017 do 23:59

Podrobnejše informacije in dokumenti: 

http://www.mojaobcina.si/bled/razpisi/javni-razpis-za-dodelitev-pomoci-za-ohranjanje-in-spodbujanje-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-bled-za-leto-2017.html


Gorje

Predmet javnega razpisa:

 • Ukrep št. 1_Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 • Ukrep št. 5_Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – DE MINIMIS
 • Ukrep št. 7_Pomoč za nove investicije za delo v gozdu
 • Ukrep št. 8_Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Nepovratna sredstva:

v skupni višini 17.000,00 EUR

Rok oddaje vlog:

Prvi rok: 5. maj 2017
Drugi rok: 1. september 2017

Podrobnejše informacije in dokumenti: 

http://www.gorje.si/obcina-gorje/razpisi-in-natecaji/2017/aktualni-javni-rapisi


Bohinj

Predmet javnega razpisa:

 • Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 • Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
 • Ukrep 5 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
 • Ukrep 9 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
 • Ukrep 11 – Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev – de minimis
 • Ukrep 12 – Pomoč za zagoravljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – de minimis
 • Ukrep 13 – Pomoč za gozdarske ukrepe
 • Ukrep 14 – Pomoč za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
 • Ukrep 15 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Nepovratna sredstva:

v skupni višini 80.000,00 EUR

Rok oddaje vlog:

Prvi rok: vključno do 21.04.2017
Drugi rok: vključno do 01.09.2017

Podrobnejše informacije in dokumenti: 

http://obcina.bohinj.si/


Za ostale občine po Sloveniji vam svetujemo da podobne razpise poiščete na njihovih spletnih straneh.