Društvo Strojni krožek Bled in podjetje Strojni krožek Servis d.o.o. delujeta na različnih področjih.