Izdelava in prodaja biomase – lesnih sekancev

Strojni krožek Servis s široko paleto strojev članov strojnega krožka deluje na trgu izdelave lesnih sekancev. Odkupujemo material za izdelavo lesnih sekancev kot je les slabše kvalitete, krajši odrezki, vejevje listavcev in iglavcev, žagarski ostanki ipd. Izdelava lesnih sekancev ob pravilni klasifikaciji pomeni ugoden iztržek tudi za manjvreden les iz vašega gozda.

Sekance na osnovi letnih pogodb dobavljamo v manjše kurilnice na Gorenjskem in v večje kurilnice na avstrijskem Koroškem.

Prodaja lesnih sekancev

Za nove kupce opravimo poskusno dobavo.

Lesne sekance dostavljamo po vnaprej dogovorjenih letnih planih ali sproti po potrebi naročnika.

Prodaja sekancev različnih velikosti za peči različnih moči.

Odkup materiala za izdelavo biomase - lesnih sekancev

Skupaj s člani strojnega krožka in partnerji zagotavljamo zanesljivo izdelavo.

Večji in manjši mlini za sekance nam omogočajo prilagajanje glede na količino.

Plačilo je opravljeno v največ 30 dneh, po dogovoru tudi vnaprej.

Odkupujemo ves material za izdelavo sekancev kot je les slabše kvalitete, krajši odrezki, vejevje listavcev in iglavcev.

Nudimo tudi transport sekancev.

Za več informacij nas pokličite ali pošljite e-mail

Marko Odar
041 639 212
marko.odar@skservis.si