Vabilo na občni zbor SK Bled 2017

Vabilo na redni letni občni zbor Združenja za medsosedsko pomoč in društva lastnikov gozdov Strojnega krožka Bled, ki bo v četrtek 02.02.2017 ob 16.00 uri, v dvorani Hotela Krek, Hraška cesta 15, Lesce (ob črpalki OMV).


Dnevni red

 1. Izobraževanje:Občni zbor SK Bled 2016:
  I. Tajnik Zveze SK Marjan Dolenšek: Informacije o izvajanju storitev, cestnem prometu in varnosti pri delu.
  II. Predstavnik ZLG: Predstavitev sprememb Zakona o gozdovih, ki se nanašajo na lastnike gozdov in veljajo od 1.1.2017 naprej.
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročilo organov društva za leto 2016: predsednik, blagajnik, nadzorni odbor, verifikacijska komisija.
 4. Poročilo direktorja SK Servis d.o.o. za leto 2016.
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil.
 6. Razrešnica starim organom društva.
 7. Zahvala dosedanjim članom organov društva.
 8. Volitve novih predstavnikov v organe društva in predsednika društva.
 9. Program dela društva za leto 2017 in razprava na program.
 10. Predlog za potrditev: članarina in pristopnina za leto 2018.
 11. Razno

Po končanem občnem zboru bomo razpravo nadaljevali ob prigrizku.